จำหน่ายเสื้อ

07 October 2017

ทีมนักแสดงช่อง3 มาช่วยจำหน่ายเสื้อ "ใจดี ใจสบาย" ที่บูธด้านหน้าลาน Villaggio และเดินเชิญชวนนักท่องเที่ยวใน Palio, Khao Yai มาซื้อเสื้อเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อาคารศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

< Back