หล่อเหรียญที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่๙

01 July 2017

ปาลิโอ เขาใหญ่ ร่วมกับ กลุ่ม "ให้เบ็ด ดีกว่าให้ปลา" 
เชิญหล่อเหรียญที่ระลึก "รักพ่อ" และ "ทรงรัก" ฟรี จำนวน ๕๐ คู่ ในวันเสาร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้อง Art Workshop, ปาลิโอ เขาใหญ่ 

< Back