Palio Mini Yogirun Artnimals 2017

19 February 2017

ครั้งแรกกับการโยคะ + วิ่ง + เดินป่า
"โยกิรันกลางไพร่ วัดใจเดินป่า รู้ค่าของสัตว์" ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Palio, Khaoyai เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้วิถีธรรมชาติและการออกกำลังกาย กับ Mini Yogirun 2017 กิจกรรมร่วมผจญภัยเดินป่าและเรียนรู้สัตว์ป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
พร้อมเทคนิคการเตรียมร่างกายให้พร้อมทั้งก่อนและหลัง โดยการวอร์มอัพและเหยียดยืดด้วยโยคะจากคุณครูโยคะชั้นนำ ทีมโยกิรัน by ToeSox Thailand เพื่อความเข้าใจในการประยุกต์โยคะเข้ากับการออกกำลังกายประเภทต่างๆ เช่นโยคะและวิ่ง

เตรียมความพร้อมกับงานวิ่ง-โยคะ งานเดียวในประเทศไทย Palio Yogirun Artnimals 2017 ปลายปีนี้

< Back