ปาลิโอ เขาใหญ่ เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาเปิด-ปิด ของ
โครงการ สำหรับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ดังนี้

วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างสัปดาห์ เปิดให้บริการ 
เวลา 08:00 - 20:00 น. วันศุกร์, วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่อเนื่องกับ
วันหยุดสุดสัปดาห์ เปิดให้บริการเวลา 08:30 - 21:00 น

 

PALIO KHAOYAI

146/1 Moo.4, Thanarath Road (km.17)
Moo-si, Sub-District, Pakchong District,
Nakhon Ratchasima 30450

Tel +66 (044) 365 888 
E-mail: pr@palio-khaoyai.com

 

REQUEST FORM